Kalendár podujatí

Slovak Winter MTB & Running Trophy

1. zimný mtb maratón 2014

Propozície k blížiacemu sa 6. ročníku Slovak winter MTB & Running Trophy.

Dátum:
sobota 18.01.2014

Miesto:
Bratislava, Železná Studienka, Cesta Mládeže - Snežienka


Trasa
29km / 650m prevýšenieGPS dáta Garmin, Univerzálny formát, Google Earth

MTB
GPS data - Garmin.gdb
GPS data - Univerzálny formát.gpx
GPS data - Google Earth.mps

BEH
GPS data - Garmin.gdb
GPS data - Univerzálny formát.gpx
GPS data - Google Earth.mps

Štart
11:00

Kategórie

 • A: ženy, do 29
 • B: ženy, 30-39
 • C: ženy, 40+
 • D: muži, do 18
 • E: muži, 19-29
 • F: muži, 30-39
 • G: muži, 40-49
 • H: muži, 50+
 • Prezentácia

 • piatok: 15.00 - 19.00
 • sobota: 08.00 - 10.30
 • Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

  Občerstvenie

 • na trati 1x Biely Kríž
 • v cieli
 • Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.


  Prihlásenie

  Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 16.01.2014. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

  Číslo účtu: 262 307 6182 /1100
  IBAN: SK90 1100 0000 0026 2307 6182
  SWIFT/BIC: TATRSKBX

  Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov ).

  Štartovné

 • uhradené od 01.09.2013 do 30.11.2013 – 15 EUR
 • uhradené od 01.12.2013 do 14.01.2014 – 20 EUR
 • uhradené osobne pri prezentácii 17.-18.01.2014 – 25 EUR
 • Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB a BEH budú mať zvýhodnené štartovné. Bližšie info v záložke Zimný BEH / KOMBINÁCIA / Propozície MTB+BEH.

  V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde 0,5l nápoj Gatorade; športové tyčinky od PoweBar; Promo balenie ekologickej chémie CYKLOSTAR; občerstvenie na trati; v cieli guláš; 0,5l nealko alebo pivo; pamätnú čiapku značky ELEVEN od ZANZO BIKE & SKI (osobne pri prezentácii v deň štartu negarantujeme).

  V ŠTARTOVNOM FUNKČNÁ čiapka od ZANZO BIKE&SKI
  ZANZO BIKE & SKI, Bajkalská 29, Bratislava zabezpečil štartujúcim účastníkom zimného maratónu 2014 kvalitnú funkčnú športovú čiapku značky ELEVEN v hodnote 11,- EUR. Čiapka ELEVEN je vyhotovená vo farbách zimného maratónu (biele a inverzné modré prevedenie). Tento hodnotný darček garantujeme športovcom pri uhradení štartovného do 10.1. 2014.


  Ceny:

  Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: VILLA KREJZA, NADÁCIA INTENDA, DAINESE, BENESPORT, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, Koliesko, Pepsi Cola-Gatorade, FOTOLAB, Cyklostar, Hotel Max Inn Bratislava a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.


  CENA Primátora hlavného mesta BRATISLAVA

  Absolútnemu víťazovi v kombinácii MTB + BEH odovzdá Primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik pohár spolu s víkendovým pobytom pre dve osoby v Jasnej od Nadácie INTENDA.


  Tombola:

  Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.
  Ceny pre víťazov a do tomboly pripravili: Koliesko, UniCredit Bank, DAINESE, BENESPORT, Eleven Sportswear, Sportfull-Davorin, OLO, Kytička, Pepsi Cola-Gatorade, FOTOLAB, Cyklostar, Hotel Max Inn Bratislava a Hotel EMINENT Stupava poskytnú hodnotné ceny.

  Prvou cenou v MTB tombole je horský bicykel MARIN Nail Trail 29er z najnovšieho bicyklového obchodu v Bratislave Cyklohouse. Predajňa sídli na ulici 29.augusta 9. Navštívte túto veľmi dobre vybavenú predajnňu pre bajkera, dobre sa o VÁS postarajú.


  Dodatočné informácie

 • Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
 • V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
 • Časomieru zabezpečuje

 • firma: VOS-TPK
 • technika merania času: pasívny čip
 • v prípade straty a neodovzdania čipu, štartujúci uhradí poplatok 10€
 • časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.
 • Podmienky účasti:

 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný)
 • Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

  Ubytovanie

  V prípade nejasností nás kontaktujte:
  Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
  Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

  Preteky sa konajú za každého počasia.
  Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

  Viac info na http://www.stupavskymaraton.sk
  report_problem Našiel si v texte chybu?
  keyboard_arrow_up